Motetten van J.S. Bach

In de novembermaand heeft La Colombe twee concerten gegeven waarin alle dubbelkorige  motetten van Johan Sebastiaan Bach werden uitgevoerd. Begeleid door Henk Linker, orgel  en Inja Botden, cello bracht La Colombe deze absolute hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis ten gehore. Organist Henk Linker verzorgde daarnaast twee intermezzi, fuga’s van Bach.

                                                                           

BWV 228   Fürchte dich nicht , ich bin bei dir            BWV 229  Komm, Jesu, komm                                BWV 226   Der Geist hilft unser Schwachheit auf  BWV 225   Singet dem Herrn ein neues Lied

Zondag 18 november, Oude Kerk, Borne                                                           Aanvang 15.30 uur.

Zaterdag 24 november, Koepelkerk, Arnhem                                                                  Aanvang 13.30 uur.